با توجه به اینکه شرایط آزمون مصوب هیات اجرایی می باشد٬ شرایط اعلام شده به هیچ عنوان قابل تغییر نبوده لذا از مراجعه حضوری و تماس های تلفنی جدا خودداری نموده و چنانچه شرایط را دارا نمی باشید از ثبت نام جدا خودداری نمایید.در صورت ثبت نام و عدم داشتن شرایط آزمون وجه ثبت نام مسترد نخواهد گردید و امکان صدور کارت شرکت در آزمون وجود نخواهد داشت.