برابر اعلام مرکز جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، فراخوان جذب اعضای هیأت علمی از روز چهارشنبه مورخ 21/6/97 آغاز گردید و تا روز جمعه 6/7/97 ادامه خواهد یافت. متقاضیانی که نتوانند تا این تاریخ آمادگی خود را در سیستم ثبت نمایند؛ باید خود را برای فراخوان بعد که در بهمن 97 برگزار می‌شود، آماده نمایند. در این فراخوان 6 نفر دكتری (4 نفر به‌صورت پیمانی و 2 نفر طرح سربازی) جذب خواهند شد.

ضروری است قبل از ثبت‌نام از طریق سامانه جذب هیات علمی موارد زیر به‌دقت مطالعه و مدنظر قرار گیرد: در صورت عدم رعایت شرایط زیر و پنهان کردن اطلاعات، این امر می‎تواند موجب سلب صلاحیت آنان در فراخوان‎های بعدی گردد.

  • کارمندان رسمی دولت و هم‌چنین اعضای هیأت علمی اجازه شرکت در فراخوان را دارا نمی‌باشند و فقط با ارائه و یا موافقت‌نامه کتبی و قطعی سازمان مربوطه با پذیرش استعفا می‌توانند ثبت‌نام کنند.
  • دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری حتی پس از واحدهای آموزشی یا آزمون جامع نمی‌توانند در فراخوان شرکت نمایند و فقط کسانی که تا زمان فراخوان فارغ‌التحصیل گردیده‌اند اجازه شرکت در فراخوان را دارا می‌باشند.
  • از فراخوان شهریور 96 به بعد متقاضیان طرح سربازی بعد از اتمام طرح دوره ضرورت و دوره تعهد برای عضویت پیمانی هیأت علمی در دانشگاه‌ها باید مجدداً در فراخوان جذب شرکت نموده و صلاحیت علمی و عمومی آنان همچون سایر متقاضیان جذب بررسی شود
  • با نظر به اینکه این اطلاع‌رسانی به‌منظور جلوگیری از ادعای عدم آگاهی از مقررات است لذا متقاضیانی که بدون داشتن این شرایط ثبت‌نام کنند اقدام آنان به ثبت به معنی پنهان کردن اطلاعات تلقی می‌شود و می‌تواند موجب سلب صلاحیت عمومی آنان در فراخوان‌های بعدی تلقی شود
  • از پذیرفته‌شدگان نهایی در مجتمع آموزش عالی گناباد تعهد محضری 10 ساله خدمت پس از اتمام تحصیل اخذ می‌شود.
  • پذیرش در مجتمع آموزش عالی گناباد در شرایط برابر، اولویت با نیروهای بومی و یا متقاضیانی است که سابقه تدریس در این مجتمع را داشته باشند.
  • فرایندهای جذب از طریق سامانه جامع جذب اعضای هیات علمی صورت می‌گیرد و شایسته است ذینفعان گرامی، امور مربوط به جذب اعضای هیات علمی و مراحل مختلف آن را صرفاً از طریق این سامانه پی گیری نمایند.

 

جنسیت

رشته

تعداد

نوع تقاضا

گرایش‌ها

مرد

زبان انگلیسی

1

طرح سربازی (دكتری تخصصی)

همه گرایش‌ها

هر دو

زبان انگلیسی

1

پیمانی (دكتری تخصصی)

همه گرایش‌ها

مرد

مدیریت

1

طرح سربازی (دكتری تخصصی)

همه گرایش‌ها

هر دو

مدیریت

1

پیمانی (دكتری تخصصی)

همه گرایش‌ها

مرد

مهندسی برق

1

طرح سربازی (دكتری تخصصی)

همه گرایش‌ها

مرد

مهندسی شیمی

1

طرح سربازی (دكتری تخصصی)

ندارد

هر دو

زمین‌شناسی

1

پیمانی (دكتری تخصصی)

همه گرایش‌ها

مرد

مهندسی صنایع

1

طرح سربازی (دكتری تخصصی)

همه گرایش‌ها

مرد

مهندسی صنایع

1

پیمانی (دكتری تخصصی)

همه گرایش‌ها

مرد

مهندسی كامپیوتر

1

طرح سربازی (دكتری تخصصی)

همه گرایش‌ها

هر دو

مهندسی كامپیوتر

1

پیمانی (دكتری تخصصی)

همه گرایش‌ها

مرد

مهندسی شهرسازی

1

طرح سربازی (دكتری تخصصی)

همه گرایش‌ها

هر دو

مهندسی شهرسازی

1

پیمانی (دكتری تخصصی)

همه گرایش‌ها

مرد

مهندسی عمران

1

طرح سربازی (دكتری تخصصی)

همه گرایش‌ها

هر دو

مهندسی عمران

1

پیمانی (دكتری تخصصی)

همه گرایش‌ها

مرد

مرمت و احیاء بناهای تاریخی

1

طرح سربازی (دكتری تخصصی)

همه گرایش‌ها

هر دو

مرمت و احیاء بناهای تاریخی

1

پیمانی (دكتری تخصصی)

همه گرایش‌ها

مرد

باستان‌شناسی

1

طرح سربازی (دكتری تخصصی)

همه گرایش‌ها

هر دو

باستان‌شناسی

1

پیمانی (دكتری تخصصی)

همه گرایش‌ها

مرد

برنامه‌ریزی گردشگری

1

طرح سربازی (دكتری تخصصی)

همه گرایش‌ها

هر دو

برنامه‌ریزی گردشگری

1

پیمانی (دكتری تخصصی)

همه گرایش‌ها

مرد

جغرافیا

1

طرح سربازی (دكتری تخصصی)

همه گرایش‌ها

هر دو

جغرافیا

1

پیمانی (دكتری تخصصی)

همه گرایش‌ها

مرد

تربیت‌بدنی و علوم ورزشی

1

طرح سربازی (دكتری تخصصی)

همه گرایش‌ها

هر دو

مهندسی برق

1

پیمانی (دكتری تخصصی)

همه گرایش‌ها

مرد

حقوق

1

طرح سربازی (دكتری تخصصی)

همه گرایش‌ها

هر دو

حقوق

1

پیمانی (دكتری تخصصی)

همه گرایش‌ها

مرد

زمین‌شناسی

1

طرح سربازی (دكتری تخصصی)

همه گرایش‌ها

هر دو

تربیت‌بدنی و علوم ورزشی

1

پیمانی (دكتری تخصصی)

همه گرایش‌ها

مرد

زبان‌شناسی

1

طرح سربازی (دكتری تخصصی)

همه گرایش‌ها